Діяльність ГО “ЛІіС” підтримується офісом Міжнародних програм Лісової служби США


Супутниковий моніторинг пралісів у серпні-вересні 2021

Супутниковий моніторинг пралісів у серпні-вересні 2021

Дата :

Категорія :

Автор :

23.09.21

Новини

Лісові ініціативи і cуспільство

В серпні та вересні продовжувався моніторинг старовікових насаджень на основі оптичних супутникових знімків Сентінел-2. Більшість оптичних знімків Сентінел-2 за серпень 2021 вкриті хмарами, тому для побудови композиторного зображення використані знімки за період 01.08- 20.09. 

Рис. 1. Зображення на основі обчисленого рослинного індексу для території Українських Карпат (виділена територія на зображенні).


Всього для побудови такого композиту було використано 20 знімків Сентінел-2, котрі відповідають вимогам хмарності не більше 20%. На основі композиторного зображення обчислено нормалізований вегетаційний індекс NDVI,  в середовищі Google Earth Engine за допомогою спеціально написаних підпрограм. 


Рис. 2 Фрагмент зображення індекса NDVI із суміщеними ділянками старовікових насаджень.


Обчислений шар індексу NDVI, надалі аналізували в програмі QGIS.  Значення рослинного індексу були в межах від 0,74 до 0,95 що свідчить про густу рослинність. В результаті такого аналізу станом на 20 вересня - істотних змін на території старовікових насаджень не виявлено.


Нагадаємо, що під моніторинг взято 582 ділянки насаджень, які мають законодавчо закріплений статус “пралісових, квазі пралісових та природних лісів” на території 4-ох областей: Львівської, Івано-Франківської, Закарпатської та Чернівецької. Загальна площа ділянок 6958,1 га, що становить близько 51% усіх наявних офіційно визначених ділянок.


Попередні звіти по супутниковому моніторингу пралісів: 


Роботи виконуються у рамках реалізації проєкту «Моніторинг лісу» за сприяння відділу Міжнародних програм Лісової служби США.