Діяльність ГО “ЛІіС” підтримується офісом Міжнародних програм Лісової служби США


ВАЖЛИВО!

Перед переглядом Сайту уважно ознайомтесь з даною Угодою.

Якщо Ви не згодні з її умовами, не використовуйте Сайт.


1. Загальні умови

1.1. Дана Угода є публічною офертою (далі – Угода).

1.2. У разі отримання доступ до сервісів та матеріалів Сайту, Користувач буде вважатись таким, що приєднався до Угоди.

1.3. Використання матеріалів і сервісів Сайту регулюється нормами чинного законодавства України.

1.4. Власник Сайту (далі – Адміністрація) в односторонньому порядку та у будь-який час має право змінювати умови цієї Угоди, сервіси, матеріали, інформацію, будь-які інші дані, розміщені на Сайті, зокрема щодо ціни товарів, їх наявності або відсутності, інші характеристики.

1.4.1. Зміни набувають чинності протягом трьох днів з моменту розміщення на Сайті нової редакції Угоди.

1.4.2. У разі незгоді Користувача з внесеними змінами до Угоди, він зобов'язаний відмовитися від доступу до Сайту та припинити використання його сервісів і матеріалів.


2.Мета.

2.1. Матеріали та сервіси Сайту створені та розміщені Адміністрацією з метою доведення до Користувачів та споживачів інформації про предмет діяльності Власника Сайту, а також товарів та послуг що ним надаються.

2.2. Сайт може містити посилання на інші сайти. Такі посилання наведені виключно для інформаційних цілей і перехід за такими посиланнями є виключною волею Користувача. Розміщення Адміністрацією на Сайті посилань на інший, зовнішній ресурс, не означає, що ми повністю схвалюємо викладені там позиції або ідеї, а також не гарантуємо достовірності розміщеної там інформації.


3. Права Користувача

3.1. Знайомитись з матеріалами Сайту.

3.2. Користуватися сервісами Сайту, в тому числі оформляти замовлення на ньому.

3.3. Залишати коментарі та відгуки.


4. Обов’язки Користувача

4.1. Користувач зобов’язується не вчиняти дій, які можуть вважатися такими, що порушують чинне законодавство України та/або норми міжнародного права, у тому числі у сфері інтелектуальної власності, авторських та/або суміжних правах, а також будь-яких дій, що приводять або можуть привести до порушення нормальної роботи Сайту і його сервісів.

4.2. Користувачі мають право переглядати і завантажувати інформацію і матеріали з сайту тільки для особистого (некомерційного) використання. Комерційне та/або публічне використання матеріалів, інформації, інших даних, розміщених на сайті, а також будь-яке використання матеріалів, інформації, інших даних Сайту на інших сайтах та/або засобах інформації без згоди Адміністрації заборонено.

4.3. У разі цитуванні матеріалів Сайту Користувачем, особисто та/або іншими особами з його відома, посилання на Сайт обов'язкове.

4.4. Використання матеріалів розміщених на Сайті без згоди правовласників не допускається.

4.5. Коментарі і інші записи Користувача на Сайті не повинні протирічити вимогам чинного законодавства України і загальноприйнятим нормам моралі і моральності.

4.6. Користувач погоджується з тим, що усі матеріали і сервіси Сайту можуть супроводжуватися рекламою і Адміністрація Сайту не несе якої-небудь відповідальності і не має яких-небудь зобов'язань у зв'язку з такою рекламою.


5. Відповідальність

5.1. Користувач попереджений про те, що Адміністрація Сайту не несе відповідальності за відвідування і використання ним зовнішніх ресурсів, посилання на які можуть міститися на Сайті.

5.2. У випадку, якщо дані розміщені на Сайті не відповідатимуть дійсності і Користувач, не вживши заходів для їх перевірки, понесе в зв'язку з цим будь-які збитки, наприклад збитки від втрати прибутку, втратами або збитками, пов'язаними з будь-яким змістом Сайту, реєстрацією авторських прав і відомостями про таку реєстрацію, товарами або послугами, доступними на або отриманими через зовнішні сайти або ресурси або інші контакти Користувача, в які він вступив, використовуючи розміщену на Сайті інформацію або посилання на зовнішні ресурси, Адміністрація не несе відповідальності за такі збитки.


6. Персональні дані

6.1. При оформленні замовлення на Сайті, або при реєстрації за допомогою облікових записів з соціальних мережах, або проставляючи галочку у відповідному полі на Сайті перед заповненням своїх персональних даних, Користувач дає свою згоду Адміністрації на збір і обробку (накопичення, зберігання, адаптування, відновлення, використання, поширення, знеособлення і знищення) зазначених ним даних, таких як: прізвище, ім'я, по батькові; адреса електронної пошти; контактній номер телефону; адреса; Дата та місце народження; ідентифікаційний номер; громадянство; наявність пільг; відомості про реєстрацію в якості фізичної особи-підприємця; відомості про шлюб; відомості про доходи та витрати; номер телефону; місце роботи і посада; стаж роботи; дата і причини звільнення з попередніх місць роботи; відомості про отримання пенсій; сімейний стан; майновий стан (наявність нерухомого та/або рухомого майна); місце фактичного проживання; місце проживання за державну реєстрацію; дані паспорта (номер, серія, ким і коли виданий); дані про дітей, в тому числі усиновлених; інші дані, з метою забезпечення реалізації відносин купівлі-продажу, відносин у сфері захисту прав споживачів, у сфері реклами і маркетингових досліджень, а також дає свою згоду на передачу (поширення) його даних кур'єрським організаціям, будь-яким Банкам і/або фінансовим установам, і іншим третім особам (без обмеження) на розсуд адміністрації.

6.2. Джерелом збору персональних даних є інформація, безпосередньо і добровільно надана Користувачем.

6.3. Положення даного розділу діють без обмеження в часі.


7. Інші умови

7.1. Усі можливі суперечки, спори, пов’язані з цією Угодою або її виконанням, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України.

7.2. Ніщо в Угоді не може розумітися як встановлення між Користувачем і Адміністрацією Сайту агентських стосунків, стосунків товариства, стосунків по спільній діяльності, стосунків особистого найму, або якихось інших стосунків, прямо не передбачених Угодою.

7.3. Визнання судом якого-небудь положення Угоди недійсним або таким, що не підлягає примусовому виконанню не тягне за собою визнання недійсними інших положень Угоди.

7.4. Бездіяльність з боку Адміністрації Сайту у разі порушення ким-небудь з Користувачів положень Угоди не позбавляє Адміністрацію Сайту права зробити пізніше відповідні дії на захист своїх інтересів і захист авторських прав на матеріали Сайту, що охороняються відповідно до законодавства.