Діяльність ГО “ЛІіС” підтримується офісом Міжнародних програм Лісової служби США


Супутниковий моніторинг пралісів у вересні 2020

Супутниковий моніторинг пралісів у вересні 2020

Дата :

Категорія :

Автор :

15.10.20

Новини

Лісові ініціативи і cуспільство

У пралісах Карпат - станом на 1 жовтня 2020 року - вирубок не виявлено. ГО “Лісові ініціативи і суспільство” започатковує регулярний щомісячний супутниковий моніторинг пралісів та інших цінних для збереження лісів. Робота над проектом розпочалась ще у серпні цього року. Ми зібрали дані з природоохоронних органів про ділянки старовікових насаджень і на їх основі зробили електронну карту та проаналізували супутникові знімки. Станом на 1 жовтня під моніторинг взято 433 ділянки насаджень, які мають законодавчо закріплений статус “пралісових, квазі пралісових та природних лісів” загальна площа яких майже 4465 га. Список ділянок поповнюється. 


Для того аби прослідкувати зміни, які відбулися на визначених територіях ми проаналізували супутникові знімки за минулий рік і порівняли із теперішнім часом. Для порівняння знімків застосовано похідний комплексний рослинний індекс (NDVI), який показує щільність рослинності на певній ділянці. 


За поріг значень для відведення ділянки до категорії із змінами деревного покриття ми визначили значення показника рослинного індексу для лісосіки, яке має становити  (-0,20). Відповідно його зміна в меншу сторону свідчитиме про втрату рослинності. Тобто, може вказувати на потенційні ділянки із втратою деревного покриву. Причиною таких втрат можуть бути як і природні так і антропогенні чинники. Таких ділянок за середнім значенням наразі не виявлено.


Роботи виконуються у рамках реалізації проєкту «Моніторинг лісу» за сприяння відділу Міжнародних програм Лісової служби США