Діяльність ГО “ЛІіС” підтримується офісом Міжнародних програм Лісової служби США


Леонід Осадчук

доктор наук, керівник «Лабораторії деревинознавства», експерт з питань деревинознавства та лісотоварознавчих експертиз

Леонід здобув у 1997 р. науковий ступінь кандидата, а в 2013 р. ступінь доктора сільськогосподарських наук у галузі лісівництва, є академіком Лісівничої Академії наук України, професором, завідує кафедрою ботаніки, деревинознавства та недеревних ресурсів лісу Національного лісотехнічного університету України. Леонід має понад 30 років наукового та освітнього досвіду, брав участь у розробці державних стандартів України, є автором та співавтором понад 100 науково-методичних публікацій. У 2015 році Леонід організував освітній симпозіум «Недеревинна продукція лісу: стан і цінності в сучасному соціо-еколого-економічному контексті. Міжнародий досвід» який відбувся в НЛТУ за участі експертів Лісової служби США. Леонід розробляє ініціативи щодо встановлення методів ідентифікації походження деревини та іншого використання лісових продуктів, тісно співпрацює з правоохоронними органами і митницею у якості експерта з питань деревинознавства.