Діяльність ГО “ЛІіС” підтримується офісом Міжнародних програм Лісової служби США


Комунальні лісгоспи порушують вимоги Закону України “Про доступ до публічної інформації”

Комунальні лісгоспи порушують вимоги Закону України “Про доступ до публічної інформації”

Дата :

Категорія :

Автор :

24.09.21

Новини

Лісові ініціативи і cуспільство

В серпні ГО “ЛІіС” розпочала моніторинг публічності і прозорості діяльності лісокористувачів України. Встановлено значні порушення вимог Закону України “Про доступ до публічної інформації” та ст.78 Господарського кодексу України, зокрема: відсутність веб-сайтів в деяких державних, комунальних та приватних лісогосподарських підприємствах, а також відсутність публічної інформації на існуючих сайтах. 


“За результатами моніторингу ми вже направили скарги до  регіональних представників Уповноваженого Верховної Ради з прав людини людини, щодо порушення законодавства лісокористувачами КП “Чернігівоблагроліс”, КП Київоблагроліс”, КП “Волиньоблагроліс”, КП “Житомироблагроліс”. Крім того, готуємо звіт по проведеному моніторингу, який буде опубліковано на сайті організації та разом з пропозиціями направимо до Міністерства екології, Державного агентства лісових ресурсів та Міністерства цифрової трансформації для вжиття відповідних заходів,” - говорить юрисконсультка ГО “ЛІіС” Наталія Капля.


Перелік ідентифікованих лісокористувачів, які мають у підпорядкування землі лісогосподарського призначення буде опубліковано у відповідному розділі на сайті Deep Green Ukraine.


Яку публічну інформацію мають оприлюднювати і надавати у відповіді на запити про доступ до публічної інформації державні, комунальні та приватні лісогосподарські підприємства? 


Державні  лісогосподарські підприємства


Відповідно до  ст. 15 Закону України “Про доступ до публічної інформації”  розпорядники інформації - державні  лісогосподарські підприємства зобов'язані оприлюднювати:


1) інформацію про організаційну структуру, місію, функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності та фінансові ресурси (структуру та обсяг бюджетних коштів, порядок та механізм їх витрачання тощо), а також інформацію, зазначену в частині п’ятій статті 6 цього Закону;

2) нормативно-правові акти, акти індивідуальної дії (крім внутрішньоорганізаційних), прийняті розпорядником, проекти рішень, що підлягають обговоренню, інформацію про нормативно-правові засади діяльності;

3) перелік та умови отримання послуг, що надаються цими органами, форми і зразки документів, правила їх заповнення;

4) порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень розпорядників інформації, дій чи бездіяльності;

5) інформацію про систему обліку, види інформації, яку зберігає розпорядник;

5-1) перелік наборів даних, що оприлюднюються у формі відкритих даних;

6) інформацію про механізми чи процедури, за допомогою яких громадськість може представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати на реалізацію повноважень розпорядника інформації;

7) плани проведення та порядок денний своїх відкритих засідань;

8) розташування місць, де надаються необхідні запитувачам форми і бланки установи;

9) загальні правила роботи установи, правила внутрішнього трудового розпорядку;

10) звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію;

11) інформацію про діяльність суб'єктів владних повноважень, а саме про:


 • їхні місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв'язку, адреси офіційного веб-сайту та електронної пошти;
 • прізвище, ім'я та по батькові, службові номери засобів зв'язку, адреси електронної пошти керівника органу та його заступників, а також керівників структурних та регіональних підрозділів, основні функції структурних та регіональних підрозділів, крім випадків, коли ці відомості належать до інформації з обмеженим доступом;
 • розклад роботи та графік прийому громадян;
 • вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад;
 • перелік та умови надання послуг, форми і зразки документів, необхідних для надання послуг, правила їх оформлення;
 • перелік і службові номери засобів зв'язку підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, та їх керівників, крім підприємств, установ та організацій, створених з метою конспірації, оперативно-розшукової або контррозвідувальної діяльності;
 • порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень суб'єктів владних повноважень, їх дій чи бездіяльності;
 • систему обліку, види інформації, якою володіє суб'єкт владних повноважень;

12) іншу інформацію про діяльність суб'єктів владних повноважень, порядок обов'язкового оприлюднення якої встановлений законом.


Крім того, державне лісогосподарське підприємство відповідно вимог Постанови КМУ №835 від 21 жовтня 2015 р, до розробки положень якої долучилась і наша організація, повинно оприлюднювати такі відкриті дані:

 

 • Реєстр лісорубних квитків (по лісгоспу)
 • Реєстр дозвільних документів, які дають право здійснювати господарську діяльність, пов’язану із заготівлею деревини
 • Відомості про заготівлю деревини з окремої ділянки лісового господарства
 • Матеріали обліку осередків шкідників і хвороб
 • Повідомлення про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень
 • Акти лісопатологічних обстежень
 • Рішення науково-технічної ради установи природно-заповідного фонду про доцільність здійснення санітарно-оздоровчих заходів (санітарного стану лісів)
 • Нумераційні відомості дерев, призначених для вибіркової санітарної рубки
 • Картки пробних площ обстеження санітарного стану насаджень
 • Зведені відомості пробних площ, закладених у насадженнях, що потребують суцільної санітарної рубки
 • Зведені відомості насаджень, що потребують суцільної санітарної рубки
 • Перелік заходів з поліпшення санітарного стану лісів
 • Реєстр договорів довгострокового тимчасового користування лісами


Комунальні лісогосподарські підприємства


Лісогосподарські комунальні підприємства створені органами місцевого самоврядування з метою задоволення певних потреб громадськості, як, наприклад охорони та вiдтворення лiсiв, задоволення потреб у лісових ресурсах на основі їх раціонального використання, задоволенні потреб споживчого ринку у лісопродукції. Доступ до інформації про їх діяльність дає змогу громадянам контролювати належне виконання визначених суспільно, екологічно і економічно важливих завдань, дотримання законодавства, а також  цільове використання фінансових і матеріальних ресурсів.


Відповідно до ст. 78 Господарського кодексу України комунальні підприємства повинні оприлюднювати інформацію про свою діяльність на власній веб-сторінці (веб-сайті) або на офіційному веб-сайті суб’єкта управління об’єктами комунальної власності. Цією статтею також визначено перелік інформації про діяльність підприємства, яка має в обов’язковому порядку оприлюднюватись і яка на законодавчому рівні визнана суспільно необхідною та відкритою.


На сайтах комунальних лісгоспів, обов’язковому оприлюдненню підлягає така інформація:


 • цілі діяльності підприємства;
 • квартальна, річна фінансова звітність за останні три роки, включаючи (за наявності) видатки на виконання некомерційних цілей державної політики та джерела їх фінансування;
 • аудиторські висновки щодо річної фінансової звітності за останні три роки;
 • статут у чинній редакції, а також у редакціях, що діяли раніше;
 • біографічна довідка (включаючи професійну характеристику) керівника (з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних);
 • біографічні довідки (включаючи професійні характеристики) членів наглядової ради (у разі її утворення);
 • річні звіти керівника та наглядової ради (у разі її утворення);
 • структура, принципи формування і розмір винагороди керівника та членів наглядової ради, включаючи компенсаційні пакети і додаткові блага, які вони отримують (або на отримання яких мають право) під час виконання посадових обов’язків, а також у зв’язку із звільненням;
 • рішення суб’єкта управління об’єктами комунальної власності щодо підприємства;
 • опис істотних передбачуваних факторів ризику, що можуть вплинути на операції та результати діяльності підприємства, та заходи щодо управління такими ризиками;
 • відомості про договори, учасником яких є підприємство, інформація про які підлягає оприлюдненню відповідно до Закону України "Про відкритість використання публічних коштів";
 • інформація про операції та зобов’язання підприємства з державним та/або місцевим бюджетом, державними та/або місцевими установами, підприємствами та організаціями, включаючи договірні зобов’язання комунального унітарного підприємства (фінансові та нефінансові), що виникають у результаті державно-приватного партнерства;
 • річна фінансова звітність разом з аудиторським висновком щодо неї.


Також відповідно до положень п.2 ст.13 Закону України “Про доступ до публічної інформації” Комунальні лісогосподарські підприємства  прирівнюються до розпорядників інформації і зобов'язані оприлюднювати та надавати відповіді за запитами інформацію, оскільки вони володіють: інформацією про стан довкілля, інформацією про небезпечні природні явища та інші надзвичайні події, що сталися або можуть статися і загрожують здоров'ю та безпеці громадян та  іншою інформацією, що становить суспільний інтерес.Приватні лісогосподарські підприємства


Приватне підприємство може бути розпорядником публічної інформації лише у разі, якщо воно підпадає під виключення, визначені в частинах 1 та 2 статті 13 Закону України «Про доступ до публічної інформації», а саме, якщо воно є:


 • суб’єктом владних повноважень, юридичною особою, що фінансується з державного, місцевого бюджетів, бюджету Автономної Республіки Крим (інформація щодо використання бюджетних коштів);
 • особою, що виконує делеговані повноваження суб’єктів владних повноважень згідно із законом чи договором, включаючи надання освітніх, оздоровчих, соціальних або інших державних послуг (інформація, пов’язана з виконанням їхніх обов’язків);
 • займає домінуюче становище на ринку,  наділене спеціальними, виключними правами, або є природною монополією (інформація щодо умов постачання товарів, послуг та цін на них).
 • суб’єктом господарювання, що володіє інформацією про: стан довкілля, якість харчових продуктів і предметів побуту, аварії, катастрофи, небезпечні природні явища та інші надзвичайні події, що сталися або можуть статися і загрожують здоров’ю та безпеці громадян або іншою інформацією, що становить суспільний інтерес.


Наприклад, приватний лісокористувач зобов’язаний на запит на публічну інформацію надати інформацію про наявність лісорубного квитка на заготівлю деревини, відомості про заготівлю деревини з окремої ділянки лісового господарства, матеріали обліку осередків шкідників і хвороб, повідомлення про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень, акти лісопатологічних обстежень  та іншу інформацію та опублікувати   на своєму сайті інформацію стан довкілля; інформацію про аварії, катастрофи, небезпечні природні явища та інші надзвичайні події, що сталися або можуть статися і загрожують здоров'ю та безпеці громадян; іншу інформацію, що становить суспільний інтерес.