Діяльність ГО “ЛІіС” підтримується офісом Міжнародних програм Лісової служби США


Центр відновлення лісу

Мета: Сприяти відновленню стійких у біологічному плані лісів та урбаністичних ландшафтів, покращенню діалогу між лісівниками і громадами заради кращої природи і життя.


Підхід: Залучити активних громадян, організації, лісівників, спеціалістів з охорони природи, державних адміністрацій до спільних дій щодо захисту, відновлення та створення природних середовищ існування, зелених насаджень.


Завдання:

1. Створювати, оцінювати та брати участь у реалізації проєктів лісовідновлення та лісорозведення.

2. Інформування усіх зацікавлених сторін про актуальність проблем які стоять перед лісовим господарством та проведення адвокаційної діяльності щодо прийняття важливих рішень.

3. Пропагувати важливість відновлення лісів природним шляхом зі збереженням біорізноманіття.

4. Аналізувати стан та перспективи лісовідновлення та лісорозведення.

5. Вивчати вплив і оцінювати загрози глобальних змін клімату на лісові деревостани, ініціювати створення штучних лісових деревостанів, пристосованих до змін клімату.

6. Консультувати природоохоронні установи щодо зберігання і відновлення природного середовища існування, а також сприяти розвитку екотуризму.

7. Сприяти відновленню прибережних, водоохоронних, вітрозахисних, снігозатримувальних, протиерозійних, міських та інших захисних насаджень.

8. Залучати волонтерів до різнобічної діяльності, необхідної для охорони природи, відновлення середовища існування, загальної природоохоронної діяльності та інших екологічних заходів.

Проєкти