Діяльність ГО “ЛІіС” підтримується офісом Міжнародних програм Лісової служби США


Лабораторія деревинознавства

Мета: Ідентифікація та дослідження зразків деревини для контролю обігу деревини.


Підхід: Застосування загальновизнаних наукових методів ідентифікації походження деревини, у тому числі під час розслідування випадків незаконних рубок та торгівлі деревиною незаконного походження.


Завдання:

1. Визначення порід і якості деревини, її сортності — за морфологічними, якісними та фізико-механічними властивостями зразків деревини.

2. Співпраця з правоохоронними органами, а саме Державним інститутом судових експертиз та іншими установами з криміналістичних досліджень зразків деревини.

3. Вивчення та впровадження різних методів оцінки походження зразків деревини:


  • Візуальні дослідження за допомогою мікроскопа та вивчення анатомії деревини;
  • Фізико-механічні випробування деревини;
  • Хімічний аналіз взірців деревини;
  • ДНК-аналіз;
  • Ізотопний аналіз;
  • Спектроскопічні методи, включаючи інфрачервону спектроскопію;
  • Методи хроматографії та мас-спектрометрії.


4. Створення міжрегіональної криміналістичної лабораторії деревини у Львові та участь у міжнародних дослідженнях.

Проєкти