Діяльність ГО “ЛІіС” підтримується офісом Міжнародних програм Лісової служби США


Пропозиції ГО «ЛІіС» щодо створення внутрішньої системи підтвердження законності походження деревини

Пропозиції ГО «ЛІіС» щодо створення внутрішньої системи підтвердження законності походження деревини

Дата :

Категорія :

Автор :

15.07.21

Новини

Лісові ініціативи і cуспільство

Опис ситуації щодо проблем бізнесу для експорту деревини на ринок країн ЄС

 

Останні роки все частіше деревообробні підприємства при експорті своєї продукції стикаються з вимогою підтвердження законності джерел походження деревини. Причиною можуть бути як законодавчі вимоги окремих країн і їх об'єднань так і вимоги приватних систем закупівель великих гравців на світовому ринку. В країнах ЄС працює регламент з питань деревини (так званий закон EUTR), який зобов’язує імпортера розробити систему належної обачливості (перевірки) за допомогою якої він має оцінювати ризики потрапляння до ланцюга постачання деревини незаконного походження та мінімізувати їх. Відповідно експортери зацікавлені в співпраці з контрагентами з ЄС, які мають сприяти у здійсненні процедур оцінки, проведенні верифікації тощо. Спрощене сприйняття змісту системи належної обачливості призводило до збору і передачі різноманітних документів, які підтверджували законність походження деревини (сертифікати про походження деревини, лісорубні квитки тощо).


Однак останні події із висвітленням законності заготівлі деревини в Україні сприяли тому, що компетентні органи у ЄС прийняли рішення (у жовтні 2018 і у грудні 2020 роках), що ставлять під сумнів достатність вказаних вище дій для того, щоб європейський покупець почувався спокійно купляючи українську продукцію із деревини. Мова насамперед йде не тільки про відсутність незаконно заготовленої деревини у ланцюжку постачання, але й про прозорість у прийнятті рішень і сталість використання лісового ресурсу – найяскравішим взірцем якого є так звані санітарні вирубки. Нагадаємо, що за допомогою санітарних рубок вирубується значно більше лісів в Україні, а це 47% (!) у 2019 році, чим від планових рубок головного користування (лише 37% у 2019 році). За думкою прихильників концепції сталого лісокористування і розвитку лісового господарства, останні повинні б домінувати у складі загальної кількості заготовленої деревини, а дольова участь заготовленої від санітарних рубок деревини – не перевищувати 10% від загального обсягу заготовленої деревини, за сприятливих умов і сталого використання лісових ресурсів. 


Таким чином, для експорту продукції із деревини на ринки ЄС з’явилась необхідність надавати додаткові підтверджуючі документи, які повинні свідчити про використання 100% законно заготовленої деревини у лісах України та не порушувати інших законодавчо-нормативних актів національного законодавства України. До переліку таких документів слід віднести контракти на закупівлю деревини чи іншої переробленої продукції (напівфабрикатів) із деревини, аукціонні свідоцтва, товарно-транспортні накладні із прив’язкою до місць заготівлі і розвантаження, лісорубні квитки тощо.


Усю необхідну підтверджуючу документацію могла б забезпечити система електронного обліку деревини. Прототип якої розроблений та адмініструється ДП "Лісогосподарський Інноваційно-Аналітичний Центр" (ЛІАЦ). Однак, не усі підприємства можуть вільно отримати доступ до цієї інформації та, відповідно, можливість відслідкувати зв’язок лісорубних квитків із бирками колод. Також іще однією невизначеністю у цьому напрямку є проблема неможливості покупцю деревини заздалегідь мати інформацію про місце заготовленої деревини (покупець не може контролювати походження деревини, наприклад, із санітарних рубок до яких є претензії щодо зловживань) для того щоб зменшити ризики не сприйняття такої продукції європейським покупцем.


Таким чином, для того, щоб продукція з України (особливо глибинної переробки) мала шанси на Європейський ринок, необхідно удосконалити національну систему підтвердження законності походження деревини, яка б гарантувала покупцю ЄС, а разом із цим і іншим екологічно чутливим світовим ринкам, що продукція отримана із деревини українського походження є легальною і відповідає принципам сталого розвитку лісового господарства. 


З цією метою, здійснений огляд існуючої системи електронного обліку деревини та її компонентів, яка доступна у відкритих джерелах Інтернет мережі показав наступні проблеми:


1. ТТН-ліс (друкований варіант) – на бланку відсутні номери бирок, які присвоюються окремим колодам і до яких прив’язані якісно-фізичні параметри колод, немає номера лісорубного квитка і номера контракту за яким підприємство придбало партію необробленої деревини.

2. ТТН-ліс (у базі ЕОД ЛІАЦ) – немає зв’язку із бирками (їх номера взагалі не вказано), кількості колод і їх характеристик теж немає, немає зв’язку із місцем вирубки, немає номера лісорубного, немає відомостей про квартал, виділ (крім Закарпатського ОУЛМГ), договору, немає зв’язку із пошуком за номером авто (пошук за номером авто показує тільки останню поїздку, яка як правило не є тією, яку перевіряють).

3. Для бізнесу є проблемою:

     - Якість друку документів, яка є низькою та не дозволяє оцифрувати документ, який є нечитабельним для отримувача (перевіряючого), це впливає на визнання законності (сертифікованості) продукції із цієї парті доставки.

     - Відсутність прив’язки до договору, лісорубного квитка, ділянки заготівлі (лісництво, квартал, виділ – крім Закарпатської обл).

4. Покупка деревини (пункт навантаження) може бути із лісу (верхнього складу) або з проміжного чи так званого нижнього складу. Якщо відвантаження відбувається із складу то простежити походження колоди важко (вірніше гарантувати її місце походження/зрубу), що теж ставить під сумнівність достовірність походження деревини.


Варто зазначити, що наші експортери готової продукції підписують із покупцем зі сторони ЄС самодекларацію постачальника, про те, що продавець зобов’язується дати гарантію, що постачає продукцію із законно заготовленої деревини і надає доступ для перевірок/аудитів процесу переробки і ланцюга поставок.


З метою вирішення зазначених проблем ГО «ЛІіС» пропонує:


1 -  рекомендації підприємствам 


Створювати власну Добровільну систему 100% декларування законності походження і відстеження руху деревини.


Такі роботи включають:


1. Поетапне створення теоретичної моделі, яка укладатиметься із окремих модулів (напр.: моніторинг лісу, лісосіка, навантаження, транспортування, приймання на переробному підприємстві, переробка і вихід продукції, навантаження і транспортування продукції до замовника, приймання продукції замовником); 

2. Розробку прототипу системи на прикладі окремого підприємства;

3.Відкриття і запровадження системи для національного масштабу (за підтримки держави чи галузевих асоціації).


2 - рекомендації відповідальним державним органам

Удосконалити роботу існуючої системи ЕОД, а саме:

- здійснити взаємну прив’язку електронної бирки, ТТН, лісорубного квитка, ГПС трекера лісовозів тощо  - тобто вказувати як на друкованих так і у онлайн форматах (ТТН-ліс, описі колоди - бирки, лісорубному квитку й інших проміжних документах) інформацію про номера кожної бирки, лісорубного квитка, ТТН-ліс, авто іншої взаємної інформації щоб аудитор зі сторони компетентних органів країн ЄС міг дистанційно перевірити та простежити законність походження виготовленої в Україні продукції на підставі супровідних документів існуючої системи ЕОД);


- удосконалити систему продажів деревини - аукціонів (створити єдину площадку, де підприємець міг би передбачати можливість закупівлі деревини залежно від видів рубок і місця навантаження). Із часом пропонуємо розвинути три окремих ринки продажу деревини у межах єдиної площадки, а саме: 1 – для великих підприємств - ~70%, 2 – для дрібних підприємств - ~25%, 3 – для соціальних потреб – ~5%.3 - рекомендації щодо коригування стратегії розвитку деревопереробного підприємства 

З метою впровадження системи підтвердження законності походження деревини та щоб мати можливість підтвердити 100% законність і походження переробленої деревини ГО «ЛІіС» пропонує деревообробним підприємствам запровадити наступну стратегію:


1. Оцінити структуру і обсяги закупленої деревини залежно від:

- видів рубок (окремо від санітарних рубок, окремо від рубок головного користування, окремо від інших рубок);

- місця навантаження (верхній склад, нижній склад, приватні постачальники)


2. Поступово зменшувати частку закупівлі деревини із:

- Санітарних рубок

- Нижніх складів

- Інших постачальників (не лісокористувачів)


3. Довести частку закупівлі деревини контрольованого походження до 70% (встановіть тут свою дату), а потім і до 100% (закупівлі тільки із рубок головного користування, а навантаження тільки із верхніх складів).


4. Розпочати впровадження Добровільної системи 100% декларування походження і відстеження руху деревини на підприємстві після доведення частки закупівлі контрольованої деревини хоча б до 80% від загального обсягу закупленої на підприємстві деревини. Після її тестування і верифікації запровадити на підприємстві коли частка закупівель контрольованої деревини доведена до 100%.


5. Можливо, необхідно розглянути перелік порід із якими працює підприємство та розширити його.


6. Також, ми пропонуємо закупівельникам необробленої деревини розпочати процес підписання окремих угод із лісокористувачами-постачальниками щодо закупівлі у них деревини лише отриманої внаслідок заготівлі під час рубок головного користування із навантаженням на верхніх складах. Це могло б унеможливити спрацювання ризиків несприйняття закупівлі продукції вітчизняних виробників продукції із деревини закупівельниками із ринків країн Європейського Союзу.


Крім зазначеного необхідно усвідомлювати, що наразі ми потребуємо негайного впровадження запропонованих механізмів відновлення та відбудови лісової галузі в Україні, що може дозволити побороти корупційні схеми та тіньовий ринок. 


Однак, важливим є розуміння і того, що усі зміни та прагнення вітчизняних деревообробників можливі тільки через тісну співпрацю із державними органами. Необхідно визначити та прийняти нормативно-правову базу, яка сприятиме формуванню в Україні проконкурентного ринку деревини і створить умови  за яких деревообробники матимуть змогу відслідковувати походження деревини та підтверджувати його на всіх етапах. 


На жаль, багато добросовісних учасників ринку констатують, що сьогодні ситуація в управлінні лісовим господарством створює лише додаткові перешкоди для формування прозорих та чітких правил щодо заготівлі, купівлі та реалізації необробленої деревини. У даній ситуації, як представники державних органів, так і представники бізнесу, повинні усвідомлювати критичність ситуації у лісовому секторі, який веде до занепаду лісової галузі. Ми повинні розуміти поточний нищівний вплив на навколишнє середовище, та наслідки, які це несе для деревообробної галузі – відсутність сировини, неможливість конкурувати на ринку добросовісному гравцю, який не бажає вступати у корупційні відносини, та повна руйнація деревообробної галузі, як такої.


Визначення проєвропейського вектору вимагає формування в Україні чітких та справедливих правил і прозорості на всіх етапах. В іншому випадку, нас чекають процвітання корупційних схем, незаконне збагачення заінтересованих осіб та відсутність змоги реалізовувати продукцію, виготовлену в Україні на світовий ринок.

Рекомендовано

Історія сім'ї ВПО Сергія Гакала з Слов'янська Новини 29.09.2022

Історія сім'ї ВПО Сергія Гакала з Слов'янська
Внутрішньо переміщені українці у Щирецькій територіальній громаді отримали гуманітарну допомогу. Новини 28.09.2022

Внутрішньо переміщені українці у Щирецькій територіальній громаді отримали гуманітарну допомогу.

Спостереження за міграцією птахів у Національному природному парку “Північне Поділля”. Новини 27.09.2022

Спостереження за міграцією птахів у Національному природному парку “Північне Поділля”.

Внутрішньо переміщені українці у Бориславській ТГ отримали гуманітарну допомогу Новини 21.09.2022

Внутрішньо переміщені українці у Бориславській ТГ отримали гуманітарну допомогу