Діяльність ГО “ЛІіС” підтримується офісом Міжнародних програм Лісової служби США


Узгоджені пропозиції учасників обговорення щодо підтвердження легальності лісозаготівлі

Узгоджені пропозиції учасників обговорення щодо підтвердження легальності лісозаготівлі

Дата :

Категорія :

Автор :

06.07.22

Новини

Лісові ініціативи і cуспільство

У результаті круглого столу «Обговорення шляхів незалежного підтвердження легальності заготівля деревини в Україні», учасники зустрічі опрацювали пропозиції, які будуть надіслані відповідальним органам влади: Міністерству охорони довкілля та природних ресурсів України разом із Державним агентством лісових ресурсів України та Міністерству економіки України.


Ініційоване ГО “ЛІіС” обговорення стосується насамперед впливу Регламенту ЄС про лісоматеріали щодо легальності використання деревини (EUTR) та рішень Експертної групи Комісії ЄС на лісовий сектор України у зв'язку із військовою агресією.


29 квітня 2022 року Експертна група Комісії ЄС і “COM” прийняли друге рішення щодо особливостей імпорту деревини з України

(https://ec.europa.eu/transparency/expert-groups-register/screen/meetings/consult?lang=en&meetingId=41495&fromExpertGroups=true), який у зв'язку із актом військової агресії Російської Федерації на Україну визнає різну ситуацію на національному рівні щодо дотримання національного законодавства у частині ведення лісового господарства України і недопущення потрапляння незаконно заготовленої деревини на ринок ЄС з метою зменшення чинників, які можуть призводити до незаконного вирубування лісів України. Так, Комісія узгодила трирівневий підхід, звернувши увагу, що ситуація у межах країни може мати три наступні відмінності:


1 - Тимчасово непідконтрольні уряду території України (окремі райони Донецької і Луганської областей і Крим) - звідки імпорт заборонений;

2 - Райони активних бойових дій на території України - звідки імпорт для учасників європейського ринку теж забороняється;

3 - Інші частини території України - про які зазначається, що на території де зараз не ведуться активні бойові дії, ситуація залишається дуже нестабільною. Тому, незважаючи на те, що існують проблеми щодо можливості мінімізації ризику постачання деревини в порушення чинного законодавства України, Оператори ЄС можуть розміщувати деревину на європейський ринок, якщо досягається незначний ризик. Однак, висновки компетентних органів до деревини, що імпортується з України, що зазначені у Додатку до зустрічі експертної групи EUTR/FLEGT від 9 грудня 2020 р. (Рішення 1) залишаються дійсними та є важливим довідковим матеріалом. Також, окремо було зазначено, що внесок неурядових громадських організацій і громадянського суспільства може допомогти у цій ситуації.


Нагадаємо, що у першому рішенні від 12 грудня 2021 року Експертною групою Комісії ЄС було прийнято рішення про застосування статей 4(2) та 6 EUTR щодо імпорту деревини з України - https://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/201209%20EUTR%20EG%20Country%20Conclusion%20Ukraine_final.pdf (включаючи Додаток - https://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/201209%20Ukraine_Conclusion_Annex_final.pdf) -  


Додаток містить список основних потенційно можливих порушень та можливі заходи із їх оцінки і мінімізації, які мають бути враховані Оператором (покупцем який вперше продає деревину на ринку ЄС) під час оцінки ризиків пов'язаних із порушеннями з метою вжиття заходів з їх мінімізації.

Оператори поставок деревини повинні враховувати ризики, як зазначені у цьому додатку так і поза ним. Оскільки ситуація є різною для кожного оператора, як і для його джерела поставок. Якщо ж Оператор не зможе вжити адекватних заходів із зменшення ризиків або якщо ризики щодо партій деревини пов'язані із корупцією та незаконністю, все ще присутні не дивлячись на вжиті заходи, Оператори повинні утримуватися від розміщення такої деревини та продукції з неї на ринку ЄС. 


Враховуючи вищезазначене будь хто, хто купляє певни види лісопродукції в Україні мають упевнитись, що така продукція не має незаконних джерел походження чи інших проблем зазначених у Додатку та поза ним. Як правило кожен покупець (Оператор) сам вирішує, як ідентифікувати можливі ризики і як їх мінімізувати (і чи це можливо) на основі аналізу наданої продавцем документально підтвердженої інформації та публічно наявної інформації насамперед із офіційних джерел. Однак, без доступу до інформації - її виконувати оперативно не можливо. Це призводить до значних затримок із такою оцінкою та негативно відображається на експортних можливостях деревообробного сектору, який є добросовістним учасником ринку.


У зв'язку із зазначеним та враховуючи військовий стан, який вимагає також як заходів із економічної так і екологічної безпеки, можливостей впливати на збереження лісів від незаконного знищення і продажу за кордон під виглядом законно заготовленої деревини, як окупантами так і іншими крадіями, - ГО “ЛІіС” організувала обговорення із представниками влади, природоохоронних організацій і бізнесу та намагалася донести існуючі ризики та можливі шляхи їх мінімізації до всіх його учасників.  


З метою дотримання процедур пов'язаних із імплементацією законодавства ЄС у сфері захисту ринку від потрапляння на нього продукції із незаконно заготовленої деревини учасники ініційованого ГО “ЛІіС” круглого столу сформували пропозиції, які будуть надіслані відповідальним органам влади, а саме: Міністерству охорони довкілля та природних ресурсів  України разом із Державним агентством лісових ресурсів України та Міністерству економіки України для подальшого розгляду та прийняття по суті.


Узгоджені пропозиції:


1. Рекомендувати Держлісагентству України публікувати у відкритому доступі та щотижня оновлювати дані щодо переліку лісогосподарських підприємств Держлісагентства, які тимчасового призупинили господарську діяльність у зв'язку із проведенням бойових дій на їх територіях, в тому числі з доступом до архівної інформації.

2. Вважати незаконними видані Сертифікати про походження лісоматеріалів та іншу документацію на продаж лісопродукції від суб'єктів господаювання із території, яка знаходиться у зоні військових дій чи тимчасово окупована (відповідно до даних Держлісагенства чи інших офіційних даних).

3. Надати можливість авторизованого (у т.ч. можливо через державний електронний сервіс Дія.Підпис) доступу через електронний кабінет користувача (у триденний термін від дати електронного повідомлення із зазначенням мети використання інформації) до географічних координат чи місць вирубок на картографічній основі, реєстрів виданих лісорубних квитків (індивідуальних в електронному форматі, які містять розширену інформацію про місця лісозаготівель, причину і терміни фактичної вирубки, обсяги і породи дерев дозволені до вирубки, дані ЄДРПОУ субєктів виробничих відносин), а також до попрередньо узгодженої інформації щодо електронного обліку деревини - працівникам Держекоінспекції і зацікавленим фахівцям (у т.ч. спеціалістам громадських організацій), які спеціалізуються на вивченні питань законності походження заготовленої деревини та виконують функції незалежних суб'єктів верифікації інформації.

4. Здійснювати моніторинг законності призначень лісорубних квитків лісокористувачами і цін реалізації деревини за “прямими” договорами, та періодично (щомісячно) публікувати результати такого моніторингу. У разі введення в дію постанови КМУ про електронний лісорубний квиток такий моніторинг може здійснюватися автоматично.   

5. Зобов'язати лісокористувачів публікувати у відкритому доступі відсоток і кількість заключених прямих договорів та середньомісячні ціни у розрізі проданої лісопродукції.

6. Внести зміни до порядку видачі сертифікатів (постанова Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2005 р. N 1260) та до виданих сертифікатів про походження лісоматеріалів додавати довідку торгово-промислової палати про засвідчення форс- мажорних обставин (обставин непереборної сили) за місцем  розташування лісокористувача по відношенню до тимчасово окупованої (неокупованої) території.

7. Зобов'язати біржі, які організовують торги заготовленою деревиною, вимагати від усіх учасників торгів для участі у аукціонах з продажу необробленої деревини надавати витяги з ЄДРПОУ із зазначенням бенефіціарних власників та відомості про їх приналежність до країни агресора рФ та Білорусі або відсутність такої. У випадку наявності такої приналежності - відстороняти від участі у торгах.

8. Оперативно оновлювати англомовну версію вебсайту Держлісагентства та розглянути можливість створення англомовної версії для сайта ДП "ЛІАЦ" у зв'язку із тим, що європейські клієнти не знають української мови та не можуть перевіряти інформацію щодо своїх постачальників, хоча від них (операторів) це вимагають рішення прийняті у рамках імплементації EUTR. 

     

Список присутніх учасників круглого столу*

 1. Дмитро Карабчук, канд. с.-г. наук, керівник ГО “ЛІіС”, експерт з питань лісової політики і розвитку лісового і мисливського господарства;

 2. Оксана Пелюх,  канд. еконс.-г. наук, асистентка проектного менеджера ГО “ЛІіС”;

 3. Ігор Букша, канд. с.-г. наук, експерт з лісового господарства;

 4. Євгеній Хань, канд. с.-г. наук, Менеджер CoC та цілісності Національне представництво FSC Ukraine;

 5. Павло Кравець, директор FSC Ukraine;

 6. Ігор Будзінський, начальник управління лісового господарства та відтворення лісів, Держлісагентство України;

 7. Віктор Мельниченко, генеральний директор ВО «Укрдержліспроект»;

 8. Ігор Крамаренко, експерт Офісу підтримки реформ при Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України;

 9. Петро Тєстов, незалежний експерт;

 10. Алла Оборська, канд. с.-г. наук, виконавча директорка Асоціації «Національна система лісової добровільної сертифікації»;

 11. Єгор Гриник, експерт з лісової політики ГО "Українська природоохоронна група";

 12. Олексій Шуміло, канд. юрид. наук, проф. голова ХМГО "ЕкоПраво-Харків"

 13. Оксана Станкевич-Волосянчук, канд. біол. наук, експерт з питань екології та охорони довкілля, тренер ГО «Екосфера»;

 14. Юрійг, Агенція з залучення інвестицій " Інвест ін Рівне";

 15. Руслан Деречинський, директор ТзОВ “Цунамі”;

 16. Вікторія Кучмук, ТзОВ "Цунамі";

 17. Олег Часковський, канд. с.-г. наук, керівник Лабораторії моніторингу лісу ГО “ЛІіС”;

 18. Леонід Осадчук, канд. с.-г. наук, керівник Лабораторії деревинознавства ГО “ЛІіС”;

 19. Тарас Харачко, канд. с.-г. наук, керівник Центру відновлення лісу ГО “ЛІіС”;

 20. Наталія Капля, юрист ГО “ЛІіС”;

 21. Ігор Скольський, канд. с.-г. наук, координатор польових досліджень лісу ГО “ЛІіС”;

 22. Андрій Нечепуренко, ІТ консультант ГО “ЛІіС”;

 23. Володимир Пастернак, доктор с.-г. наук; експерт з лісового господарства;

 24. Володимир Яроцький, експерт з екоосвіти, вивчення та охорони біорізноманіття  ГО “ЛІіС”;

 25. Юрій Несторяк, керуючий відділень ДП "ЛІАЦ".


*Не всі учасники приймали активну участь у обговоренні та, відповідно, можуть бути “згодні” чи “не згодні” із запропонованими пропозиціями

Більше деталей на сайті нашої організації ЛІіС і у листі-зверненні, яке було адресовано Міндовкіллю за посиланням https://docs.google.com/document/d/10S3SvYwuLuAoFhdghFg4nY2OiptfG6Ev/edit?usp=drivesdk&ouid=110408155613589102225&rtpof=true&sd=true Рекомендовано

На саміті волонтерських і гуманітарних ініціатив представили гуманітарний напрям діяльності ГО ЛІіС Новини 06.07.2022

На саміті волонтерських і гуманітарних ініціатив представили гуманітарний напрям діяльності ГО ЛІіС

З перших днів війни ГО “ЛІіС” розширила свою діяльність та почала реалізацію проекту, спрямованого на допомогу постраждалим під час війни. 

Державна стратегія управління лісами України до 2035 Новини 30.12.2021

Державна стратегія управління лісами України до 2035

Уряд ухвалив Державну стратегію управління лісами України до 2035 року. ГО “ЛІіС” брала участь у розробці цієї стратегії та підтримує реформування управлінської структури у лісовому господарстві. 

Як придбати новорічну красуню, не сприяючи незаконному вирубуванню лісів Новини 24.12.2021

Як придбати новорічну красуню, не сприяючи незаконному вирубуванню лісів

З наближенням Нового Року та Різдва чи то не кожен з нас хоче встановити вдома святкову ялинку. Проте, нам не завжди відомо, чи законне її походження, або ж ми просто не знаємо, яким чином його виявити.

Звіт моніторингу старовікових насаджень в Українських Карпатах за листопад 2021 р. Новини 15.12.2021

Звіт моніторингу старовікових насаджень в Українських Карпатах за листопад 2021 р.

У листопаді експерти ГО “ЛІіС” продовжували дистанційний моніторинг змін лісового покриву особливо цінних лісових ділянок на основі супутникових знімків Сентінел-2 та Сентінел-1.