Діяльність ГО “ЛІіС” підтримується офісом Міжнародних програм Лісової служби США


Аналіз збереження біорізноманіття ДП «Дрогобицьке лісове господарство» у 2022 році

Аналіз збереження біорізноманіття ДП «Дрогобицьке лісове господарство» у 2022 році

Дата :

Категорія :

Автор :

03.08.22

Прес-релізи

Лісові ініціативи і cуспільство

Другий рік поспіль доцент кафедри лісових культур та лісової селекції НЛТУ України та керівник «Центру відновлення лісу» громадської організації "ЛІіС" Тарас Харачко проводить перевірку проєктів лісових культур та природного поновлення ДП «Дрогобицьке лісове господарство». В цьому році Дрогобицький лісгосп врахував частину наших минулорічних зауважень та покращив збереження біорізноманіття при проведення лісовідновних робіт.

Оцінка збереження біорізноманіття проводилась за результатом відповідності початкового складу лісових культур і природного поновлення типам лісу та приуроченому до них поширенню деревних видів рослин. Водночас було проведено загальний аналіз проектів штучного і природного відновлення та розведення лісу на підприємстві.

Інфографіка проектів лісовідновлення

Більшість ділянок, що наведені в проектах штучного та природного лісовідновлення зосереджені у двох типах лісорослинних умов – вологому сугруді (С3) та вологому груді (D3). Лише кілька ділянок приурочені до сирих грудів. Щодо типів лісу, то лісокультурний фонд 2022 року в підприємстві представлений у дев’яти типах, які можна згрупувати за видами-едифікаторами у діброви, судіброви, бучини, суяличини, яличини і вільшини. Повний перелік типів лісу, якими характеризуються зруби підприємства наведений у списку:

- волога грабова судіброва;

- волога ялицева судіброва; 

- волога букова суяличина;

- волога дубова яличина;

- волога букова яличина;

- волога ялицева бучина;

- волога ялицева діброва;

- волога грабова діброва;

- сира чорно-вільшина.


Середня площа ділянок відведених під штучне лісовідновлення, природне лісовідновлення і лісорозведення, га

0,9

Максимальна площа ділянок відведених під штучне лісовідновлення і природне лісовідновлення, га

1,0

Максимальна площа ділянки відведеної під лісорозведення, га

1,8Середній розмір ділянок, де наявне задовільне природне поновлення головних видів і які не потребують штучного лісовідновлення, є однаковий з тима ділянками, де природне поновлення відсутнє або його бракує. При лісорозведенні трапляються ділянки з більшою площею ніж при лісовідновленні.

За часом садіння лісових культур підприємство надає перевагу весняному сезону і лише близько 10% площ заліснюють восени.

Доповнення деревних видів, яких бракує на ділянках, де відбулося природне поновлення у підприємстві, заплановано лише на весну.

Для типів лісу, що приурочені до багатих ґрунтових умов характерне переважно велике різноманіття рослинності, зокрема й деревної. Багато з супутніх видів, таких як граб звичайний, з’являються природнім шляхом і штучного відновлення не потребують Перелік деревних видів, які проектують та використовують для штучного відновлення зрубів у ДП «Дрогобицьке лісове господарство» наведено в табл. 1.

Таблиця 1

Видовий асортимент деревних рослин, запроектованих для штучного лісовідновлення:

Місцеві типотвірні деревні види

Немісцеві і (чи) інтродуковані деревні види

1

Ялиця біла

-

2

Дуб звичайний

-


Як бачимо з даних табл. 1 підприємство використало в проектах штучного лісовідновлення лише два деревні види. У той же час, в матеріалах зведеної відомості проектів лісових культур та природного поновлення ми не побачили таких цінних для збереження місцевого біорізноманіття видів як липа дрібнолиста (характерна для вологих ялицевих судіброва та дібров), в’яз гірський, ясен звичайний (характерні для вологої букової яличини), в’яз гірський. Відсутність згаданих супутніх порід, скоріш за все компенсується появою природного поновлення, але на час аналізу це вплинуло на наявність 47 проектів монокультур дуба звичайного із загальної кількості проектів – 61, що складає 77% від загальної кількості проектів.

Позитивним моментом проектування лісовідновних заходів у підприємстві є відсутність у проектах інтродуцентів та немісцевих деревних видів, що збіднюють біорізноманіття та можуть проявляти інвазійність, несучи шкоду.

Розміщення садивних місць на ділянках запроектованих під штучне лісовідновлення – 4,0м * 1,0м, з відповідною густотою лісових культур  2,5 тис. шт./га.

На більшості ділянок, згідно зведеної відомості природного поновлення, у початковому складі наявні типотвірні види, як листяні так і хвойні. У доповнені лісотвірних корінних видів, яких бракує в природному поновленні у проектах наявні чотири корінні деревні види (табл. 2). 

Таблиця 2

Видовий асортимент лісотвірних видів, якими запроектовано доповнювати природне поновлення на ділянках де воно відбулося:

Назва виду 

1

Ялиця біла

2

Бук лісовий

3

Дуб звичайний

4

Клен Дані табл. 2 свідчать про те, що підприємство використовує в доповненні більшу кількість видів ніж при створенні лісових культур, що може бути пов’язано з типами лісу та існуючими практиками лісовідновлення, що добре зарекомендували себе при лісовідновленні на підприємстві.

Використання ручного садіння є кропітким методом, але дозволяє мінімалізувати знищення чи пошкодження природного поновлення на зрубах, що потребують штучного відновлення. Власне, такий метод відновлення лісу запроектований на всіх ділянках, що потребують штучного відновлення чи доповнення порід, яких бракує.

Видовий асортимент, що запроектований підприємством для лісорозведення, дозволяє не шкодити лісовому біорізноманіттю, оскільки виключає використання видів-чужинців, що здатні проявляти інвазійність.

Серед категорій лісокультурних площ, що представлені в проектах лісорозведення наявні пустирі та галявини, деякі з них приурочені до складного рельєфу балок де вже наявний самосів місцевих деревних видів. На цих ділянках (де є самосів) підприємство запроектувало доповнення видів, яких бракує та досаджування рослин для досягнення оптимальної густоти. Загалом під лісорозведення запроектовано шість ділянок загальною площею 6,1 га.

Висновки та рекомендації

Аналіз збереження біорізноманіття при проектуванні лісовідновних заходів та лісорозведення нами проводився на основі вивчення зведеної відомості проектів лісових культур та проектів природного відновлення, що є у відкритому доступі на сайті лісогосподарського підприємства. У результаті опрацювання зведеної відомості проектів нами встановлено наступне:

  1. Площа лісовідновних робіт у підприємстві, запроектованих на 2021 рік, складає 0,3% від його загальної площі, що свідчить про незначну площу суцільних зрубів на підприємстві.

  2. Площа зрубів, що потребують штучного лісовідновлення, на 8% більша за площу, де природне поновлення відбулося.

  3. Підприємство дбає про збереження біорізноманіття при лісовідновних роботах та не проектує введення немісцевих деревних видів-чужинців. 

  4. Кількість ділянок, на яких запроектовано створення чистих за складом лісових культур дуба звичайного, є доволі значною (близько 80%).

  5. Супутні деревні види, що характерні для низки типів лісу, наявних у лісокультурному фонді підприємства, такі як липа дрібнолиста, клен-явір, в’яз гірський, ясен звичайний, клен гостролистий, підприємством у проекти лісовідновлення не вводились.

Рекомендуємо ДП «Дрогобицьке лісове господарство» використовувати характерні для місцевих типів лісу супутні деревні види при проектуванні та штучному лісовідновленні зрубів, де природне відновлення не відбулося або відбулося з певною нестачею головних та супутніх порід.

Звіт підготував керівник 

«Центру відновлення лісу» ГО «ЛІіС»

к. с. - г. н. Тарас Харачко