Діяльність ГО “ЛІіС” підтримується офісом Міжнародних програм Лісової служби США


Андрій Нечепуренко

магістр з інформаційних технологій проектування, системний адміністратор громадської організації

Андрій у 2012 році закінчив Національний лісотехнічний університет України (м. Львів) за спеціальністю Інформаційні технології проектування. 


Він веде дослідження за напрямами: Розпаралелювання обчислювального процесу скінченно-елементного розрахунку неізотермічного вологоперенесення. CUDA технології(англ. Compute Unified Device Architecture) - програмно-апаратна архітектура паралельних обчислень, яка дозволяє істотно збільшити обчислювальну продуктивність завдяки використанню графічних процесорів фірми Nvidia.

Контакти