Діяльність ГО “ЛІіС” підтримується офісом Міжнародних програм Лісової служби США


Володимир Пастернак

Доктор наук, експерт з питань оцінювання лісових ресурсів

Володимир є інженером лісового господарства (1987 р.). Ступінь доктора сільськогосподарських наук отримав у Національному університеті біоресурсів і природокористування України у 2011 р. Володимир має досвід оцінювання стану і продуктивності лісів та поглинання лісами парникових газів. Результати досліджень представлені на міжнародних конференціях м. Новий Сонч і Варшава (Польща), м. Софія (Болгарія) та опубліковані у наукових журналах, які входять до наукометричних баз Scopus і Web of Science.

Контакти