Діяльність ГО “ЛІіС” підтримується офісом Міжнародних програм Лісової служби США


Ігор Букша

кандидат наук, старший науковий співробітник Українського науково-дослідного інституту лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького

Експерт моніторингу сталого розвитку лісів та прогнозування розвитку лісів при антропогенних змінах. Сфера наукових інтересів: проблеми сталого ведення лісового господарства, уразливість лісів та їх адаптаційні можливості, стратегії реагування у лісовому секторі.

Контакти