Діяльність ГО “ЛІіС” підтримується офісом Міжнародних програм Лісової служби США


«Боротьба із незаконними рубками в Україні»

«Боротьба із незаконними рубками в Україні»
«Боротьба із незаконними рубками в Україні»

Статус :

Період реалізації :

Контакти :

Починається

29.12.22 -

ДОНОРИ

Незаконна вирубка залишається серйозною проблемою та загрозою цілісності лісів країни. Це є важливою природоохоронною проблемою, оскільки багато українських лісів включають глобально важливі старовікові ліси та ліси високої природоохоронної цінності, напр. щойно охоронювані старовікові та природні ліси, об’єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО – Букові праліси Карпатського еко-регіону тощо.Державний моніторинг піддається різкій критиці громадянського суспільства як корумпований та як такий, що зазнає значного впливу від чинної політичної системи. Незалежний моніторинг лісів важливий для підсилення можливостей додаткового виявлення та фіксації лісових злочинів, таких як незаконні рубки, незаконний видобуток корисних копалин, незаконне будівництво, стихійні сміттєзвалища тощо.Проєкт сприяє розширенню можливостей активних громадян, національних і місцевих неурядових організацій, а також зацікавлених державних інституцій шляхом залучення сучасних технологій і технічної та політичної експертизи експертів для вирішення проблем корупції, незаконних рубок і збереження лісів в Україні.


  Крім того, впровадження цього проєкту має сприяти утвердженню належного управління лісами, забезпечення громад, правоохоронних органів, політиків, а також державних контролюючих органів додатковим інструментом для моніторингу та перевірки законності та сталості методів лісового господарства.


Метою проєкту є покращити демократичні та правові процеси між громадськістю та правоохоронними органами для спільної роботи щодо зменшення лісової злочинності в Україні та за її межами.Цілями проєкту є:


1.Продовжувати незалежний моніторинг високоцінних природоохоронних та інших лісів в Україні для запобігання незаконним рубкам.


2.Впроваджувати науково обґрунтовані процедури ідентифікації деревини для зразків деревини, підтримуючи поточні зусилля правоохоронних органів у боротьбі зі злочинністю, пов’язаною з незаконною рубкою.


3.Залучати громадськість, волонтерів та інші громадські групи до демократичних процесів для зміцнення демократичної культури та толерантності, розвитку міського лісового господарства, соціальних та інших сучасних ініціатив для ефективного захисту біорізноманіття, сталого використання лісів та зусиль щодо пом’якшення наслідків зміни клімату.


4.Покращити спроможність державних суб’єктів щодо зміцнення законодавчих процедур, правоохоронної діяльності, прозорого прийняття рішень і планування, а також сталого використання місцевих лісових ресурсів, ініціатив щодо прозорих ланцюгів постачання деревини, зусиль щодо пом’якшення клімату, впровадження політики, стандартів і практики управління лісами тощо, які відповідають євроатлантичним стандартам.
Очікувані результати проєкту:


1. Покращення демократичних процесів і процесів верховенства права серед правоохоронних органів, землевпорядників, неурядових організацій та інших громадських груп для спільної роботи для зменшення злочинності в лісовому секторі.


2. Покращене розуміння та дотримання законодавчої бази та кращих світових стандартів лісової сертифікації та управління.Основні результати проєкту:


•Створена процедура незалежної групи моніторингу лісів (включаючи залучення системи оповіщення моніторингу лісів), яка допомагає виявити місця незаконних рубок та співпрацювати з правоохоронними органами.•Встановлені процедури ідентифікації деревини підтримали поточні зусилля правоохоронних органів щодо боротьби зі злочинами, пов’язаними з незаконною рубкою.•Громадськість та лісокористувачі, місцева адміністрація у Львівській області знають про типові способи відновлення лісів у регіоні, а також про те, як відновити, захистити та покращити ліси, щоб зробити їх більш стійкими до клімату та покращити біорізноманіття.•Державні суб’єкти, підтримані розробленими законодавчими пропозиціями, можуть покращити стале використання лісових ресурсів, правоохоронну систему тощо на основі західних моделей.•НУО, громадські групи та волонтери знають або мають доступ до процедур участі в демократичних процесах, які стимулюють прозорі практики лісокористування.•Державні суб’єкти у вибраному регіоні залучають громади до прийняття рішень і планування, а також до сталого використання місцевих лісових ресурсів.


Проєкт включає 6 основних сфер діяльності, 18 підсфер та 54 запланованих заходів, які реалізуються через наступні підпроєкти:


Розроблення інтегрованої веборієнтованої системи відображення запланованих рубок лісу;


Інституційний розвиток ОГС;


Моніторинг лісу;


TILab;


IllTimber;


Forest BioPlant;


Urban BioBird;


Лісове право.Територія реалізації є національною, але переважно в Західній Україні та на Поліссі – найбільш лісистій частині країни, а також у місті Львів, де знаходиться головний офіс ГО «ЛІіС».


Донор: Лісова служба США

Лого: