Діяльність ГО “ЛІіС” підтримується
Міжнародними програмами Лісової служби США